Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ITU mehanizam 2021.-2027.

ITU mehanizam je specifičan instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih strategija integriranim korištenjem sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa, odnosno integriranje projekata iz različitih sektora, zatim istih tipova projekata na različitim lokacijama ili integriranje projekata iz više različitih fondova.

Od 2021. broj ITU područja povećao se u odnosu na prethodno razdoblje te uključuje četiri grada središta urbanih aglomeracija, Zagreb, Split, Rijeku i Osijek, 10 gradova središta većih urbanih područja, Zadar, Slavonski Brod, Pulu, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovce te osam gradova središta manjih urbanih područja (sjedišta županija), Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.

Grad Krapina će u financijskom razdoblju 2021. – 2027. imati mogućnost korištenja financijskih sredstava za realizaciju gradskih projekata iz ITU (Integrirana teritorijalna ulaganja) mehanizma.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je dana 12. srpnja 2021. godine donijelo Odluku o donošenju Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0.

Svrha Smjernica je pružiti upute urbanim područjima tijekom procesa definiranja i uspostave urbanih područja, tijekom procesa izrade strategija razvoja urbanih područja (SRUP), kao i tijekom procesa praćenja njihove provedbe i vrednovanja.

Nakon uspostave urbanog područja pokreće se postupak izrade Strategije razvoja urbanog područja, a koja predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja te služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje 2021.-2027. godine.