Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Održana druga sjednica Koordinacijskog vijeća

Dana 24. veljače 2023. godine u 9,00 sati održana je druga sjednica Koordinacijskog vijeća u gradskoj vijećnici Grada Krapine. Prema točkama dnevnog reda na drugoj sjednici Koordinacijskog vijeća predloženo je usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Koordinacijskog vijeća, davanje mišljenja Koordinacijskog vijeća na nacrt Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027., davanje mišljenja Koordinacijskog vijeća na nacrt Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. i razno.

Poziv na 2. sjednicu Koordinacijskog vijeća može se vidjeti ovdje.

Odluka o mišljenju na Nacrt Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. može se vidjeti ovdje.

Odluka o mišljenju na Nacrt Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. može se vidjeti ovdje.

Održana prva sjednica Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Krapina

U četvrtak, 17. ožujka 2022. održana je prva sjednica Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Krapina, koje čine gradonačelnik Grada Krapine Zoran Gregurović i načelnici Općina Đurmanec, Petrovsko, Jesenje i Radoboj koje su u obuhvatu Urbanog područja Krapina te njihovi zamjenici sukladno Odluci o osnivanju Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Krapina.

Koordinacijsko vijeće sudjeluje u svim fazama postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. (SRUP), utvrđivanju prioriteta razvoja urbanoga područja te predlaganju strateških projekata važnih za razvoj urbanoga područja.

Proces izrade SRUP-a propisan je Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Nakon što je definiran obuhvat urbanog područja na koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dalo pozitivno mišljenje, na Gradskom vijeću Grada Krapine uspostavljeno je Urbano područje Krapina, sklopljen je Sporazum o suradnji na izradi i provedbi SRUP-a između gradonačelnika Zorana Gregurovića i načelnika Općina u obuhvatu urbanog područja, uspostavljeno je Koordinacijsko vijeće te se do kraja ožujka planira uspostaviti Partnersko vijeće za Urbano područje Krapina.

Vezano uz proces izrade SRUP-a, Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je Odluku o pokretanju postupka izrade SRUP-a te provedbenih akata SRUP-a - Akcijskog plana za provedbu SRUP-a za razdoblje 2022-2024., Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana SRUP-a. Provedeni su postupci nabave te je odabran vanjski izrađivač SRUP-a (tvrtka URBANEX d.o.o.) kao i vanjski evaluatori koji će provoditi prethodno vrednovanje u procesu izrade SRUP-a (tvrtka MARA d.o.o.).

Članovi Koordinacijskog vijeća na prvoj su sjednici izabrali gradonačelnika Grada Krapine Zorana Gregurovića za predsjednika, dok je za njegovog zamjenika izabran načelnik Općine Jesenje Dario Cvrtila. Na sjednici je također donesen Poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Krapina te je dano pozitivno mišljenje na nacrt provedbenih akata SRUP-a - Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana, koji se od strane Koordinacijskog vijeća upućuju općinskim vijećima te Partnerskom vijeću na davanje mišljenja.

Na sjednici su prisustvovali i predstavnici tvrtke URBANEX d.o.o. koji su prezentirali proces izrade SRUP-a te daljnje aktivnosti koje slijede, kao i nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana SRUP-a.

Poziv na 1. sjednicu Koordinacijskog vijeća može se vidjeti ovdje.

Poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Krapina može se vidjeti ovdje

kopija_za_web.jpg

Osnivanje Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Krapina

Radi uspostave institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. gradonačelnik Grada Krapine, središta Urbanog područja Krapina, a sukladno Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.- 2027., donio je 18. siječnja 2022. godine Odluku o osnivanju Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Krapina. Koordinacijsko vijeće za Urbano područje Krapina čine gradonačelnik Grada Krapine i općinski načelnici Općina  Đurmanec, Petrovsko, Jesenje i Radoboj odnosno jedinica lokalne samouprave koje su u obuhvatu urbanog područja te njihovi zamjenici.

 Koordinacijsko vijeće je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe strategije razvoja urbanog područja, s ciljem sudjelovanja u svim fazama postupka izrade SRUP-a i utvrđivanju prioriteta razvoja urbanog područja te predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja.

Odluku o osnivanju Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Krapina možete vidjeti ovdje.