Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. godine Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Strategija razvoja urbanog područja akt je strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike EU. Za financijsko razdoblje 2021.-2027. planirano je korištenje ITU mehanizma u 22 hrvatska grada, među kojima je i Grad Krapina.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Krapine od 30.11.2021. godine ustrojeno je Urbano područje Krapina u čiji obuhvat ulaze Grad Krapina, kao središte urbanog područja te Općine Đurmanec, Petrovsko, Jesenje i Radoboj, nakon čega su gradonačelnik Zoran Gregurović i načelnici općina koje ulaze u obuhvat sklopili Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Nositelj izrade Strategije je Grad Krapina kao središte urbanog područja. Izrada i provedba Strategije uključuje širok krug dionika s područja obuhvata urbanog područja te vezano uz navedeno slijedi osnivanje Koordinacijskog i Partnerskog vijeća. Koordinacijsko vijeće je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe Strategije, a čine ga gradonačelnik Grada Krapine i načelnici jedinica lokalne samouprave koje su u obuhvatu urbanog područja. Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu te se osniva radi sudjelovanja u donošenju Strategije, utvrđivanju prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata te njihove provedbe i praćenja. U radu Partnerskog vijeća sudjeluju predstavnici svih jedinica lokalne samouprave koje su u obuhvatu urbanog područja, županije i regionalnog koordinatora, drugih javnih tijela čije je sudjelovanje značajno za razvoj urbanog područja, visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja, gospodarskih i socijalnih partnera te organizacija civilnog društva iz svih jedinica koje čine urbano područje.

Nakon izrade Nacrta Strategije provest će se postupak savjetovanja s javnošću u skladu s odredbama propisa koji uređuju postupak savjetovanja s javnošću. Strategiju donosi Gradsko vijeće Grada Krapine, nakon prethodno pribavljenog pozitivnog mišljenja Koordinacijskog vijeća, mišljenja predstavničkih tijela svih JLS-ova koji ulaze u sastav urbanog područja te mišljenja Partnerskog vijeća. Nakon donošenja Strategije, ista će se javno objaviti na internetskim stranicama Grada Krapine.

Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. možete vidjeti ovdje