Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. godine Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Strategija razvoja urbanog područja akt je strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike EU. Za financijsko razdoblje 2021.-2027. planirano je korištenje ITU mehanizma u 22 hrvatska grada, među kojima je i Grad Krapina.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Krapine od 30.11.2021. godine ustrojeno je Urbano područje Krapina u čiji obuhvat ulaze Grad Krapina, kao središte urbanog područja te Općine Đurmanec, Petrovsko, Jesenje i Radoboj, nakon čega su gradonačelnik Zoran Gregurović i načelnici općina koje ulaze u obuhvat sklopili Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Nositelj izrade Strategije je Grad Krapina kao središte urbanog područja. Izrada i provedba Strategije uključuje širok krug dionika s područja obuhvata urbanog područja te vezano uz navedeno slijedi osnivanje Koordinacijskog i Partnerskog vijeća. Koordinacijsko vijeće je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe Strategije, a čine ga gradonačelnik Grada Krapine i načelnici jedinica lokalne samouprave koje su u obuhvatu urbanog područja. Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu te se osniva radi sudjelovanja u donošenju Strategije, utvrđivanju prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata te njihove provedbe i praćenja. U radu Partnerskog vijeća sudjeluju predstavnici svih jedinica lokalne samouprave koje su u obuhvatu urbanog područja, županije i regionalnog koordinatora, drugih javnih tijela čije je sudjelovanje značajno za razvoj urbanog područja, visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja, gospodarskih i socijalnih partnera te organizacija civilnog društva iz svih jedinica koje čine urbano područje.

Nakon izrade Nacrta Strategije provest će se postupak savjetovanja s javnošću u skladu s odredbama propisa koji uređuju postupak savjetovanja s javnošću. Strategiju donosi Gradsko vijeće Grada Krapine, nakon prethodno pribavljenog pozitivnog mišljenja Koordinacijskog vijeća, mišljenja predstavničkih tijela svih JLS-ova koji ulaze u sastav urbanog područja te mišljenja Partnerskog vijeća. Nakon donošenja Strategije, ista će se javno objaviti na internetskim stranicama Grada Krapine.