Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je na sjednici održanoj dana 22. veljače 2022. godine Odluku o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Krapine od 21. prosinca 2021. pokrenut je postupak izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. (u nastavku teksta: SRUP), temeljnog strateškog dokumenta za urbano područje kojim se definiraju zajednički smjerovi razvoja urbanog područja, predlažu zajednički pravci djelovanja te olakšava provedba zajedničkih projekata te koji predstavlja preduvjet za korištenje mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Istovremeno s izradom SRUP-a izrađuju se provedbeni akti SRUP-a; Akcijski plan za provedbu SRUP-a, Komunikacijska strategija te komunikacijski akcijski plan SRUP-a. Navedene provedbene akte donosi Gradsko vijeće Grada Krapine nakon prethodno pribavljenog pozitivnog mišljenja Koordinacijskog vijeća, mišljenja predstavničkih tijela svih JLS-ova koji ulaze u sastav urbanog područja te mišljenja Partnerskog vijeća.

Akcijski plan za provedbu SRUP-a je provedbeni akt koji izrađuje grad središte urbanog područja u pravilu za razdoblje 2-3 godine, a kojeg je moguće povezati s proračunom te sadrži pregled glavnih mjera s pokazateljima rezultata, ključnim točkama ostvarenja, rokovima i nositeljima provedbe te procjenom fiskalnog učinka.

Komunikacijska strategija SRUP-a je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje grad središte urbanog područja kao nositelj izrade SRUP-a želi postići komunikacijom s javnošću te definira ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijske kanale.

Komunikacijski akcijski plan SRUP-a je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva.         

Nositelj izrade provedbenih akata SRUP-a je Grad Krapina, središte Urbanog područja Krapina.

Odluku o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdobolje 2021.-2027. možete vidjeti ovdje.