Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

U utorak 10.05.2022. godine, u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina, održane su tematske radionice u okviru izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. godina. Urbano područje Krapina čine Grad Krapina kao središte urbanog područja te Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Nositelj izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. godina je Grad Krapina kao središte Urbanog područja Krapina. Strategija razvoja urbanog područja predstavlja temeljni strateški dokument za urbano područje kojim se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbano područje, definiraju zajednički smjerovi razvoja urbanog područja, predlažu zajednički pravci djelovanja te olakšava provedba zajedničkih projekata. Strategija razvoja urbanog područja predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma - mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za financijsko razdoblje 2021.-2027. ITU mehanizam predstavlja instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih ulaganja koji omogućuje provedbu teritorijalnih strategija i integrirano korištenje sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa.

1.jpg

Održane su tri tematske radionice: društveni razvoj, urbani okoliš i infrastruktura te turizam i inovativno gospodarstvo. Radionice su obuhvatile sljedeće teme: demografsko stanje i trendove, odgoj i obrazovanje, mogućnosti podizanja istraživačkog i inovacijskog kapaciteta obrazovnih ustanova, razvoj društvene infrastrukture i usluga, razvoj sadržaja i aktivnosti lokalne zajednice (udruga civilnog društva), razvoj sektora sporta usmjerenog prema potrebama stanovnika urbanog područja, potrebe iz sektora socijalne skrbi i zdravstva, stanje stambenog fonda, održivo upravljanje urbanim prostorom (brownfield područjima, zgradama i resursima, kružno gospodarenje prostorom), zelenu infrastrukturu, gospodarenje okolišem, zelenu urbanizaciju, energetsku infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu, promet i mobilnost, održivu mobilnost, zelenu tranziciju prometa, zelenu tranziciju prostora, zaštitu, očuvanje i valorizaciju prirodne baštine u urbanom području (s posebnim naglaskom na ruralne dijelove urbanog područja), zaštitu okoliša, gospodarsko stanje i trendove, poduzetništvo i obrtništvo, potpornu infrastrukturu, inovacije, digitalizaciju ustanova u javnom sektoru i gospodarstvu, industriju, poljoprivredu, turizam, ponudu selektivnih oblika turizma i turističkih potencijala na urbanom području i drugo.

2.jpg

Radionice su uključile dionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora sa prostornog obuhvata Urbanog područja Krapina. Prisutne je pozdravio zamjenik gradonačelnika Ivica Hršak.

3.jpg