Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br. 147/14, 123/17 i 118/18), a vezano uz točku 2.3.4. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. od 12. srpnja 2021. Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je na 8. sjednici održanoj 25.05.2022. Odluku o donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Odluku o donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. možete vidjeti ovdje.

 

Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan mehanizmi su pravodobnog i transparentnog komuniciranja razvojnih ciljeva i prioriteta strategije razvoja relevantnim dionicima i široj javnosti. Komunikacijskom strategijom utvrđeni su ciljevi, mjere i kanali koji imaju za svrhu unaprijediti informiranje javnosti o postupku izrade SRUP-a te njezinu značaju i ulozi u ravnomjernom regionalnom razvoju. Kako bi se ciljevi određeni komunikacijskom strategijom uspješno ostvarili, izrađen je i komunikacijski akcijski plan kojim su podrobnije razrađene mjere i aktivnosti informiranja na operativnoj razini.

Komunikacijsku strategiju i komunikacijski akcijski plan možete vidjeti ovdje.