Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br. 147/14, 123/17 i 118/18), članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), vezano uz točku 2.3.3. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.1 iz rujna 2023. i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13, 1/18, 1/20 i 1/21), Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 19. sjednici održanoj 08.02.2024. donijelo je Odluku o donošenju Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a nalazi se ovdje.

Donesena Strategija razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. nalazi se ovdje.

Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br.Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br.147/14, 123/17 i 118/18), vezano uz točku 2.3.4. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategijarazvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.1 iz rujna 2023. i članka 21. StatutaGrada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13, 1/18, 1/20 i 1/21), Gradsko vijeće GradaKrapine, na svojoj 19. sjednici održanoj 08.02.2024. donijelo je i Odluku o donošenju Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a nalazi se ovdje.

Donesen Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. nalazi se ovdje.