Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5 / 09)


Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Krapine (Službeni glasnik br. 3 / 13)

 Gradsko vijeće Krapine 1

 

Ivica Hršak  (HDZ, A-HSS 1904, HSS, ZDS) - predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine

Kristijan Krsnik (HDZ, A-HSS 1904, HSS, ZDS) - potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine

Željko Pavić (SDP, HNS, HSU, HL, NS-R) - potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine

Mladen Gregurović (HDZ, A-HSS 1904, HSS, ZDS)

Kristijan Mužek (HDZ, A-HSS 1904, HSS, ZDS)

Darko Mužar (HDZ, A-HSS 1904, HSS, ZDS)

Jelena Majsec (HDZ, A-HSS 1904, HSS, ZDS)

Julije Kos (HDZ, A-HSS 1904, HSS, ZDS)

Lucija Slijepčević (HDZ, A-HSS 1904, HSS, ZDS)

Josip Kozina (HDZ, A-HSS 1904, HSS, ZDS)

Tomislav Pernjek (SDP, HNS, HSU,HL, NS-R)

Davor Čavužić (SDP, HNS, HSU,HL, NS-R)

Alen Spiegl (SDP, HNS, HSU, HL, NS-R)

Irena Šafranko (SDP, HNS, HSU,HL, NS-R)

Branko Kučko (SDP, HNS, HSU, HL, NS-R)

Katarina Štrok (SDP, HNS, HSU,HL, NS-R)

Zoran Čavužić (Nezavisni)