Gradsko vijeće Grada Krapine (saziv 2009. - 2013.)

VIJEĆNICI


POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VIJEĆA


Radna tijela Gradskog vijeća
 



SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA - POZIVI


 2. sjednica

 3. sjednica

 4. sjednica
 
 5. sjednica

 6. sjednica

 7. sjednica

 8. sjednica

 9. sjednica

10. sjednica


11. sjednica

12. sjednica

13. sjednica

14. sjednica

15. sjednica

16. sjednica


17. sjednica

18. sjednica

19. sjednica

20. sjednica

21. sjednica

22. sjednica

23. sjednica

24. sjednica

25. sjednica

26. sjednica



ZAPISNICI




Zapisnik s konstituirajuće sjednice
 
Zapisnik s 2. sjednice

Zapisnik s 3. sjednice

Zapisnik s 4. sjednice

Zapisnik s 5. sjednice

Zapisnik sa 6. sjednice

Zapisnik sa 7. sjednice

Zapisnik s 8. sjednice

Zapisnik sa 9. sjednice

Zapisnik sa 10. sjednice

Zapisnik s 11. sjednice

Zapisnik s 12. sjednice

Zapisnik s 13. sjednice

Zapisnik sa 14. sjednice

Zapisnik s 15. sjednice

Zapisnik sa 16. sjednice

Zapisnik sa 17. sjednice

Zapisnik s 18. sjednice

Zapisnik s 19. sjednice

Zapisnik s 20. sjednice

Zapisnik s 21. sjednice

Zapisnik s 22. sjednice

Zapisnik s 23. sjednice

Zapisnik s 24. sjednice

Zapisnik s 25. sjednice




ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA


Odluke - 3. sjednica



Odluke - 4. sjednica 



Odluke - 5. sjednica



Odluke - 6. sjednica



Odluke - 7. sjednica



Odluke - 8. sjednica

 
 
 Odluke -  9. sjednica
 

 
Odluke - 10. sjednica
 



 Odluke - 11. sjednica
 



Odluke - 12. sjednica



Odluke – 13. sjednica
 

 

Odluke - 14. sjednica
 

 

 Odluke - 15. sjednica
 

         -  Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije
         -  Odluka o prestanku i izboru člana Odbora za financije i proračun
         -  Odluka o prestanku i izboru člana Odbora za priznanja



Odluke - 16. sjednica
  

 

 Odluke - 17. sjednica
 



Odluke - 18. sjednica
 

 

Odluke - 19. sjednica
 

 
Odluke - 20. sjednica
 


Odluke - 21. sjednica


Odluke – 22. sjednica
 

 
Odluke – 23. sjednica
 

 
Odluke – 24. sjednica
 

 

Odluke - 25. sjednica
 



Odluke –  26. sjednica