Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21) član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.
Na temelju članka 4. stavka 4. navedenog Zakona popis udjela iz stavka 3. objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Člankom 5. stavak 1. podstavak 4) navedenog Zakona propisano je da su poslovni subjekti trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge,
obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona.
Popis udjela članova/članica Gradskog vijeća Grada Krapine u vlasništvu poslovnog subjekta:

Član/ članica  Gradskog vijeća Naziv poslovnog subjekta
Željkica Smrekar

Teva it d.o.o
Velika Ves 2 c, Krapina

 

SMREKAR d.o.o
Velika Ves 2c

Ivan Bajcer

I2TRADE d.o.o
Podgora Krapinska 52, Krapina

 

NAVIS CNC SOLUTIONS d.o.o.
Glogovec Zagorski 38, Tuhelj

Damir Novina

AC Redan d.o.o.
Velika Ves 2a, Krapina

 

Ravose d.o.o.
Kardinala Stepinca 21

 

Redania obrt za zastupanje u osiguranju
Velika Ves 2a, Krapina