Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krapine

    16. sjednica Gradskog vijeća Grada Krapine održat će se 20. lipnja 2023. godine (četvrtak) u 19,00 sati u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13.
Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Popis udjela članova/članica Gradskog vijeća Grada Krapine u vlasništvu poslovnog subjekta

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21) član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.
Na temelju članka 4. stavka 4. navedenog Zakona popis udjela iz stavka 3. objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Člankom 5. stavak 1. podstavak 4) navedenog Zakona propisano je da su poslovni subjekti trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge,
obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona.
Popis udjela članova/članica Gradskog vijeća Grada Krapine u vlasništvu poslovnog subjekta:

Član/ članica  Gradskog vijeća Naziv poslovnog subjekta
Željkica Smrekar

Teva it d.o.o
Velika Ves 2 c, Krapina

 

SMREKAR d.o.o
Velika Ves 2c

Ivan Bajcer

I2TRADE d.o.o
Podgora Krapinska 52, Krapina

 

NAVIS CNC SOLUTIONS d.o.o.
Glogovec Zagorski 38, Tuhelj

Damir Novina

AC Redan d.o.o.
Velika Ves 2a, Krapina

 

Ravose d.o.o.
Kardinala Stepinca 21

 

Redania obrt za zastupanje u osiguranju
Velika Ves 2a, Krapina

Gradsko vijeće Grada Krapine (trenutni saziv)

Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/09)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Krapine (Službeni glasnik br. 3/13)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Krapine (Službeni glasnik br. 1/18)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Krapina (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/21)

 

Gradsko vijeće 2021 2025

 

1. Mladen Gregurović (HDZ, ZDS, DHSS, A-HSS, SU) - predsjednik Gradskog vijeća Grada Krapine
2. Željkica Smrekar (HDZ, ZDS, DHSS, A-HSS, SU) - potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Krapine
3. Irena Šafranko (SDP, HSU) - potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Krapine
4. Miljenko Golub (HDZ, ZDS, DHSS, A-HSS, SU)
5. Darko Mužar (HDZ, ZDS, DHSS, A-HSS, SU)
6. Josip Kozina (HDZ, ZDS, DHSS, A-HSS, SU)
7. Julije Kos (HDZ, ZDS, DHSS, A-HSS, SU)
8. Kristijan Krsnik (HDZ, ZDS, DHSS, A-HSS, SU)
9. Jelena Majsec (HDZ, ZDS, DHSS, A-HSS, SU)
10. Kristijan Mužek (HDZ, ZDS, DHSS, A-HSS, SU)
11. Lucija Slijepčević (HDZ, ZDS, DHSS, A-HSS, SU)
12. Damir Novina (SDP, HSU)
13. Gordana Kučinić (SDP, HSU)
14. Adalbert Turner (GLAS, LABURISTI)
15. Ivan Bajcer (ZS)

 

 

Gradsko vijeće Grada Krapine (2013-12017)

 Mladen Gregurović(HDZ, ZDS, HSLS)

 

Ivica Hršak (HDZ, ZDS, HSLS)

Josip Kozina (HDZ, ZDS, HSLS)

 

Tomislav Lež (HDZ, ZDS, HSLS)

Jelena Drndić (HDZ, ZDS, HSLS)

 

Krunoslav Tušek (HDZ, ZDS, HSLS)

 

Goran Kunštek (HDZ, ZDS, HSLS)

 

Željko Pavić (SDP, HSU)

 

Stjepan Štrok (SDP, HSU)

 

 

Ivka Pavlinić (SDP, HSU)

 

Tamara Presečki (SDP, HSU)

 

Tomislav Pernjek (SDP, HSU)

 

Luka Frljužec (SDP, HSU)

 

Željko Vincelj (HNS)

 

Nenad Sikirica (HNS)

 

Robert Cerovečki (HNS)

 

Alen Spiegl (Hrvatski Laburisti – Stranka Rada)

 


Predsjednik Gradskog Vijeća – Željko Pavić(SDP, HSU)

Potpredsjednici Gradskog vijeća – Mladen Gregurović (HDZ, ZDS, HSLS) i Nenad Sikirica (HNS)