Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

Pročelnica:

Snježana Pelin, dipl.ing.arh.
Telefon: 049 / 382 – 410
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Voditelj odsjeka: -

 

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša:

Nikolina Cerovec, mag.ing.geoing.
Telefon: 049 / 382 - 412
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša:

Lidija Luić-Kmezić, dipl.ing.arh.
Telefon: 049 / 382 - 418
E-mail: lidija.luic.kmezicOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET

Voditeljica odsjeka:

Željka Jurman, dipl.ing.građ.
Telefon: 049 / 382 - 420
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo, civilnu zaštitu i vatrogastvo:

-

Stručni suradnik - komunalni redar:

-

Referent za komunalno gospodarstvo:

Zdenko Kozina
Telefon: 049 / 382 - 413
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Viša stručna suradnica za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata:

Ana Radak, struč.spec.admin.publ.
Telefon: 049 / 301 - 210
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata:

Katarina Gršetić, struč.spec.admin.publ.
Telefon: 049 / 301 - 210
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Zakoni, podzakonski propisi i opći akti Grada Krapine iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo


Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 98/12)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 145/19 i 98/19)
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19)
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 114/01,141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, pročišćeni tekst 1/2015)
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11.)
Zakon o najmu stanova (NN br. 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06)
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11 i 64/15)
Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam ("Službeni glasnik Grada Krapine" br. 6/15.)