Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pročelnica: Andrea Cobović, dipl. iur.
Telefon: 049/382 – 415
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Unutarnji revizor:
Sandra Hršak, dipl. oec.
Telefon:049/382 - 408
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za informiranje, protokol i međunarodnu suradnju:
Martina Varjačić, prof.   
Telefon: 049 / 382 - 414
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti:
Ivana Ferk Pavić, dipl. oec.
Telefon: 049 / 382 – 416
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i pripremu projekata
Mateja Komić, mag.geog.
Telefon: 049 / 382 – 409
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Administrativna tajnica gradonačelnika:
Branka Matijević                                                               
Telefon: 049 / 382 – 405
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


  

Popis zakona, podzakonskih propisa i općih akata Grada Krapine iz nadležnosti Upravnog odjela:

- Statut Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/9 i 3/13)
- Poslovnik o radu Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/09, 3/13)
- Odluka o priznanjima (Službeni glasnik Grada Krapine br. 6/15)
- Odluka o osnivanju, ustroju i djelovanju počasne postrojbe Grada Krapine "Krapinski Ilirci" (Službeni glasnik        Grada Krapine br. 5/8 i 7/10)
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o ustanovama
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o sportu
- Zakon o savjetima mladih
- Zakon o udrugama
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu


 

Popis zakona, podzakonskih propisa i općih akata Grada Krapine iz nadležnosti unutarnje revizije  

 - Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN br. 78/15)

- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN br. 42/16)

- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Krapini 

- Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN br. 42/16)

- Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (NN br. 35/16)

- Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor (NN br. 108/15)

- Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (NN br. 24/16)