Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Komposteri.
Cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetni postupak javne nabave može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
Rok za dostavu ponuda je 03. prosinca 2021. do 09:00:00 kada će se održati javno otvaranje ponuda.

 Link na Elektronički oglasnik javne nabave RH je: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5657438

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Završeni postupci jednostavne nabave

Završena prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Završeni postupci javne nabave