Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 04/09 i 03/13), Gradonačelnik Grada Krapine dana objavljuje Javni poziv - Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.
Grad Krapina obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini: katastarske čestice broj: 225 i 1678/1 obje k.o. Velika Ves o započinjanju postupka evidentiranja slijedećih cesta:

1. oznake NC 6.13. = Velika Ves – Valjavci – Papeži
2. dionica ceste oznake NC 1.1. = A.G. Grada Krapina – Doliće – Krapina – Mihaljekov Jarek – Popovec (D1) od raskrižja sa državnom cestom D1 do raskrižja za naselje Pristava Krapinska.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne dionice predviđeno je za 28.09.2017. godine (četvrtak) u 8.30 sati.

Dana 16.10.2017. godine u terminu od 12.00 sati do 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine na adresi Magistratska 30, Krapina, nositelji stvarnih prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljišta na kojem je izvedena gore navedena nerazvrstana cesta, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja od ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika Grada Krapine.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1